Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Cento Holdings Hungary Kft. (a továbbiakban: Cento) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

1 Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Cento arra tekintettel kezel, hogy: (i) Ön a Cento ügyfele; (ii) Ön valamely Cento weboldal látogatója (pl. www.cento-holdings.com/eu, www.centofacility.hu, stb.)

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Cento nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

2 Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Cento Holdings Hungary Kft. (székhelye: 5700 Békéscsaba, Felső Körös sor 1., cégjegyzékszáma: 04 09 010348).

3 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok.
Információgyűjtés

A Cento információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a Cento ügyfele és/vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

Azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg a Cento szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását.

4 Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy

ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy

olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

5 Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;

az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve a ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);

ügyfélszolgálat és fejlesztés;

piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;

promóciók és versenyek felkínálása, beleértve a digitális jutalmak felajánlását, amelyekkel elismerjük Önt, mint értékes ügyfelünket;

a csalás felderítése vagy megelőzése;

marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén)

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Cento általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok) vagy ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Cento az Ön személyes preferenciáit is figyelembe vevő – a korábbi vásárlások, a promóciókban, felmérésekben történt részvétel, a Weboldalak, az Alkalmazások, illetve egyéb digitális csatornák használatának elemzésén alapuló személyre szabott ajánlatokkal (a továbbiakban: Személyre Szabott Marketingajánlatok) megkeresse, akkor Önnek a Cento Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. A Centonak ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Az Általános, illetve a Személyre Szabott Marketingajánlatok postai úton, e-mailen, telefonon, sms-ben, Weboldalon, közösségi médiákon keresztül, kasszakuponok formájában, vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja a www.cento-holdings.eu/com Weboldalon, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.

Amennyiben nem kíván Általános, illetve Személyre Szabott Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

a cento@cento-holdings.com címre küldött e-mail üzenetben;

– a +36(70)-203-6513-as telefonszámon;

– az 5600, Békéscsaba, Felső-Körös sor 42. címre küldött levélben.

6 Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

A Cento vállalatcsoporton belül más vállalatokkal;

felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a Centoval.

A Cento engedélyezett ügynökei, engedélyesei, szolgáltatói és/vagy alvállalkozói;

Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a Cento társaságra/társaságokra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;

Minden olyan személy, aki részére a Cento bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a Cento-csoporton belüli más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. Ezek az intézkedések magukban foglalják a Cento vállalatcsoporton belüli továbbítás esetén a Cento Kötelező Szervezeti Szabályozását, illetve az Európai Bizottság által jóváhagyott továbbítási mechanizmusokat olyan harmadik országokba, amelyekben nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, továbbá a helyi jogszabályok által előírt intézkedéseket is. Ezekről a cento@cento-holdings.com e-mail címen kérhet másolatot.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Cento csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

7 Az adatkezelés időtartama

A Cento által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani)

(1) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

8 Cookie-k használata

A Cento sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy Cento weboldalt. Ez lehetővé teszi a Cento számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban.

9 Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk

Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Cento iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A Cento nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Cento Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

10 Különleges megjegyzés
18 évet be nem töltöttek számára

18 év alatti személyek/ A Cento szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a fentiek szerint a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat.

11 Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Cento a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem

megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a Cento szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

13 Az Ön adatai

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

a cento@cento-holdings.com címre küldött e-mail üzenetben;

– a +36(70)-203-6513-as telefonszámon;

– az 5600, Békéscsaba, Felső-Körös sor 42. címre küldött levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a Cento részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu

ugyfelszolgalat@naih.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása

A Cento fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítására. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot a lehetséges változásokra vonatkozóan, de ha a változások jelentősek, akkor tájékoztatást nyújtunk Önnek, beleértve az e-mailben történő értesítést is, ha ez szükséges. A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. október 31-től hatályos.